Vikingamarknad

Norra berget 16-17/6 2007


En gång är ingen gång och två gånger är en tradition!
Vi slog till och ordnade en uppföljning till vår succé-premiär 2006. Vikingamarknaden 2007 blev minst lika bra. Ryktet hade spridit sig i vikingasverige och flera deltagare var intresserade av att vara med. En del hörde av sig redan innan vi gått ut med information.
Våra vänner Pajauta från Litauen kom i år igen. Och vi breddade arrangemanget genom att bland annat bjuda in författaren Lars Magnar Enoksen för att hålla föreläsningar.
Och vädret var minst lika bra 2007 som 2006!
Publikmängden är svår att uppskatta eftersom det är fri entré. Vi hade nästan lika mycket bilar på parkeringen men de som skötte parkeringen ansåg att bilarna som kom 2007 var mer "välfyllda" och dessutom kom fler till fots. Vår egen uppfattning är att det var ungefär lika mycket besökare men mer jämnt fördelade mellan dagarna och utspridda över dagarna.
Vad som händer 2008 har vi inte bestämt än - men Svarte Sören meddelade att hotet från 2006 om rulling i tjära kvarstår ;-)