Bli Medlem

Du är mycket välkommen att bli medlem i Gnejron.

Medlemsskap i föreningen Gnejrons levande historia gäller per kalenderår.
Kostnaden är 100 kronor för vuxen och 50 kronor per barn/studerande.
För en hel familj är priset 250 kronor.
Betala till Gnejrons postgiro 168 74 36-4.

Viktigt att du skriver namn och epostadress så vi kan få tag i dig. Eller telefonnummer.
Medlemmar i Gnejron kan få epostadress via gnejron enligt modellen: vikinganamn@gnejron.se